Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812016-12-28XXV/139/2016Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Budry oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówObowiązujący
822016-12-28XXV/138/2016Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.Obowiązujący
832016-12-28XXV/137/2016Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Budry na 2017 rokZmieniony
842016-12-28XXV/136/2016Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.Zmieniony
852016-12-28XXV/135/2016Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Budry do realizacji projektu pt. „Szkolna rewolucja w gminie Budry” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020Obowiązujący
862016-12-28XXV/134/2016Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2017Zmieniony
872016-12-28XXV/133/2016Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2017– 2023Zmieniony
882016-11-30XXIV/132/2016w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w miejscowości Droglewo obręb geodezyjny Więcki.Obowiązujący
892016-11-30XXIV/131/2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych trzech lat.Obowiązujący
902016-11-30XXIV/130/2016w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Budrach Obowiązujący
Strona 9 z 63