Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-04-27XXIX/159/2017Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.Obowiązujący
622017-04-27XXIX/158/2017Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2017- 2021Uchylony
632017-03-29XXVIII/157/2017Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy BudryObowiązujący
642017-03-29XXVIII/156/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w BudrachObowiązujący
652017-03-29XXVIII/155/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2017 roku.Zmieniony
662017-03-29XXVIII/154/2017Uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017 roku.Zmieniony
672017-03-29XXVIII/153/2017Uchwała w sprawie funduszu sołeckiegoObowiązujący
682017-03-29XXVIII/152/2017Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę BudryZmieniony
692017-03-29XXVIII/151/2017Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę BudryZmieniony
702017-03-29XXVIII/150/2017Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.Obowiązujący
Strona 7 z 63