Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-06-27XXXII/169/2017Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.Obowiązujący
522017-06-27XXXII/168/2017Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry, Ołownik i Koźlak.Obowiązujący
532017-06-27XXXII/167/2017Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.Obowiązujący
542017-06-27XXXII/166/2017Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2017-2021Obowiązujący
552017-05-26XXXI/165/2017Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.Obowiązujący
562017-05-26XXXI/164/2017Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rokObowiązujący
572017-05-26XXXI/163/2017Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.Obowiązujący
582017-05-26XXXI/162/2017Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2017-2021Obowiązujący
592017-05-17XXX/161/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BudryZmieniony
602017-05-17XXX/160/2017Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Budry z dnia 27 kwietnia 2017 r.Obowiązujący
Strona 6 z 63