Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
212017-12-13XXXVIII/199/2017Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.Obowiązujący
222017-12-13XXXVIII/198/2017Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2017-2021Obowiązujący
232017-12-13XXXVIII/197/2017Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2018Zmieniony
242017-12-13XXXVIII/196/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2018– 2021Zmieniony
252017-11-16XXXVII/195/2017Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sobiechach w ośmioletnią Szkołę PodstawowąObowiązujący
262017-11-16XXXVII/194/2017Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Budrach w ośmioletnią Szkołę PodstawowąObowiązujący
272017-11-16XXXVII/193/2017Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.Obowiązujący
282017-11-16XXXVII/192/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Budry.Obowiązujący
292017-11-16XXXVII/191/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018Obowiązujący
302017-11-16XXXVII/190/2017Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościObowiązujący
Strona 3 z 63