Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112018-03-27XLI/209/2018Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021Obowiązujący
122018-01-17XL/208/2018Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/200/2017 Rady Gminy Budry z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry.Obowiązujący
132018-01-17XL/207/2018Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Budry.Obowiązujący
142018-01-17XL/206/2018Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Budry.Obowiązujący
152018-01-17XL/205/2018Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Budry na rok 2018Obowiązujący
162017-12-28XXXIX/204/2017Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/50/07 z dnia 12 lipca 2007 roku sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Obowiązujący
172017-12-28XXXIX/203/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Budry na 2018 rokObowiązujący
182017-12-13XXXVIII/202/2017Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy BudryObowiązujący
192017-12-13XXXVIII/201/2017Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak. Obowiązujący
202017-12-13XXXVIII/200/2017Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BudryObowiązujący
Strona 2 z 63