Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912016-11-30XXIV/129/2016w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków , trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienieObowiązujący
922016-11-30XXIV/128/2016w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Obowiązujący
932016-11-30XXIV/127/2016w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r.Obowiązujący
942016-11-30XXIV/126/2016w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2016-2021Obowiązujący
952016-11-04XXIII/125/2016w sprawie nawiązanie współpracy z gminą Lozova w Mołdawii.Obowiązujący
962016-11-04XXIII/124/2016w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017Obowiązujący
972016-11-04XXIII/123/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Zmieniony
982016-11-04XXIII/122/2016w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Zmieniony
992016-10-10XXII/121/2016w sprawie przystąpienia gminy Budry do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion BałtykObowiązujący
1002016-10-10XXII/120/2016w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy BudryObowiązujący
Strona 10 z 63