Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-04-26 XLII/219/2018Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Obowiązujący
22018-04-26XLII/218/2018Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2018-2021Obowiązujący
32018-03-27XLI/217/2018Uchwała w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020”.Obowiązujący
42018-03-27XLI/216/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Więcki.Obowiązujący
52018-03-27XLI/215/2018Uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku.Obowiązujący
62018-03-27XLI/214/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2018 roku.Obowiązujący
72018-03-27XLI/213/2018Uchwała w sprawie funduszu sołeckiegoObowiązujący
82018-03-27XLI/212/2018Uchwała w sprawie podziału gminy Budry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Obowiązujący
92018-03-27XLI/211/2018Uchwała w sprawie podziału gminy Budry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.Obowiązujący
102018-03-27XLI/210/2018Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Obowiązujący
Strona 1 z 63